Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 face book twitter you tube

Vodafone: Η νέα στρατηγική τοποθέτηση της εταιρίας

Vodafone: Η νέα στρατηγική τοποθέτηση της εταιρίας

Η Vodafone ανακοίνωσε σήμερα μια σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη νέα της εταιρική ταυτότητα, υπογραφή και στρατηγική τοποθέτηση, η οποία πλαισιώνει τη νέαεταιρική της παρουσίασε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή ενός από τα πιο γνωστά εμπορικά σήματα παγκοσμίως,μετά από την καθιέρωσητου κεντρικού μηνύματος «Powertoyou» το 2009.

 

Η στρατηγική, που θα εφαρμοστεί και στις 36χώρες[1] στις οποίες έχει παρουσία η επωνυμία της Vodafone, αναδεικνύει την πεποίθηση της εταιρίας ότι, μέσα στα επόμενα χρόνια, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές υπηρεσίες θα διαδραματίσουν θετικό ρόλο, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στον κόσμο.

Η νέα εταιρική ταυτότητα τηςVodafoneεστιάζει στην αισιοδοξία για το μέλλον, η οποία εκφράζεται μέσα απότο κεντρικό μήνυμαThefutureisexciting.Ready? Στην Ελλάδα το κεντρικό μήνυμα είναι:Το μέλλον συναρπάζει. Ready?

Σε επίπεδο εταιρικής παρουσίας, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο εμβληματικό «speechmark» της Vodafone, υιοθετώντας τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει, από τη δημιουργία του «speechmark» logo το 1998, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Vodafone. Το «speechmark» θα εμφανίζεται στο εξήςως το βασικό επικοινωνιακό σύμβολο και θα κυριαρχεί σεόλες τις ενέργειες σε επίπεδο marketing και επικοινωνίας. Το νέο λογότυπο θα εμφανίζεται επίσης με ένα νέο 2Dσχεδιασμό αντί του προηγούμενου 3D περιγράμματος. 

Η νέα εταιρική στρατηγική της Vodafone διαμορφώθηκε στη βάση εκτεταμένης έρευνας και δοκιμήςconcepts, καθώς αξιολογήθηκαν ευρήματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με τη συμμετοχή περισσότερων από 30.000 ανθρώπων, σε 17 χώρες.

Το βασικό τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα, μία ταινία 60 δευτερολέπτων, εστιάζει στο πώς η ανθρώπινη αλληλεπίδραση παραμένει σταθερή, ενώ οι τεχνολογίες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, είναι παραγωγή τηςRidleyScottAssociates.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης, δήλωσε σχετικά: «Αποστολή μας στην Vodafone είναι, με τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες μας, να υποστηρίζουμε τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, προάγονταςμια καλύτερηζωή σήμερα και στο μέλλον. Είμαστε αισιόδοξοι για τη θετική επίδραση της επιστήμης και της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός συναρπαστικού μέλλοντος για όλους μας. Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε δίπλα στους πελάτες μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ψηφιακή οικονομία, με στρατηγικές επενδύσεις στης ψηφιακές υποδομές της Ελλάδας, αλλά και με την ισχυρή μας δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Λόγοι αισιοδοξίας για το μέλλον

Η Vodafoneπραγματοποίησε έρευνα σε περίπου 13.000 άτομα από 14 χώρες[2]ώστε να καταγράψει τον βαθμό αισιοδοξίας στην κοινή γνώμη για τις προοπτικές που διαμορφώνονται στο μέλλον. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τηνYouGov, ανέδειξε τα εξής:

 • η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, θεωρεί ότι ητεχνολογικήκαινοτομία θα έχει την πιο σημαντική θετική επίδραση στο μέλλον, κατά τα επόμενα 20 χρόνια
 • οι νέοι 18-24 ετών, σε ποσοστό 62%, θεωρούν ότι το βιοτικό επίπεδο θα είναι καλύτερο σε 20 χρόνια, σε σύγκριση με σήμερα
 • η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως ηλικίας, θεωρεί ότι το δικό τους βιοτικό επίπεδο, καθώς και το επίπεδο διαβίωσης των παιδιών τους, θα βελτιωθεί σε 20 χρόνια από τώρα

Συγκεκριμέναστην Ελλάδα, το 46% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ποιότητα ζωής στη χώρα θα έχει βελτιωθεί σε 20 χρόνια σε σχέση με σήμερα. Επίσης σημειώνεται ότι, όταν ερωτήθηκαν για τους τομείς που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας στα επόμενα 20 χρόνια, οι συμμετέχοντες ανέφεραν την επιχειρηματικότητα (δηλαδή τις επιτυχημένες ιδέες που αναπτύσσουν επιχειρηματίες), την τεχνολογική καινοτομία, καθώς και τις εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, ως τους τρεις σημαντικότερους από αυτούς.

Η Vodafone ανέθεσε επίσης στη εταιρία συμβούλων Futerra(https://www.wearefuterra.com/) να εντοπίσει 10 από τις πιο σημαντικές νέες τάσεις, που έχουν τη δυναμική να αλλάξουν ριζικά την καθημερινή μας ζωή, στο σπίτι ή στην εργασία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, που αναδείχθηκαν από κορυφαίους οραματιστές του μέλλοντος απόπέντε χώρες, είναι οι εξής:

 • 3Dκαι 4Dεκτυπωμένα εξαρτήματα για την κατασκευή κατοικιών που εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι στεγαστικές απαιτήσεις των οικογενειών αλλάζουν.
 • πενταπλάσια αύξηση της παγκόσμιας δυναμικής για την παραγωγή ενέργειας, καθώς ενισχύονται καθαρές μορφές ενέργειας, με φωτοβολταϊκά συστήματα να επεκτείνονται σε παράθυρα, επιφάνειες τοίχων, ακόμη και σε αυτοκινητοδρόμους.
 • εξατομικευμένες ιατρικές επεμβάσεις όπως η 3Dβιο-εκτύπωση οργάνων και μελών
 • νέα συστήματα μαζικήςμεταφοράςπου συνδέουν πόλεις με τρένα που αναπτύσσουν ταχύτητα έως και 960 χλμ/ώρα.
 • μεγάλης κλίμακας έργα για τη συλλογή νερού, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής βροχοπτώσεων, της αναπλήρωσης υπογείων υδάτων και της βελτιωμένης αφαλάτωσης, που βελτιώνουν τις ζωές 1,2 δισ. ανθρώπων σε περιοχές με έλλειψη νερού,και
 • τριπλασιασμός της χρήσης συνδεδεμένων αισθητήρων στη γεωργία με αποτέλεσμα αυξημένες αποδόσεις καλλιεργειών, σε συνδυασμό μετην ανάπτυξη νέων πηγών πρωτεϊνών που αντικαθιστούν όλο και περισσότερο το κρέας.


 Haris Broumidis

Σχετικά με τον Όμιλο Vodafone

Ο Όμιλος Vodafoneαποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο και παρέχει μία σειρά υπηρεσιώνφωνής, μηνυμάτων, δεδομένων και σταθερής επικοινωνίας. Ο Όμιλος Vodafoneδραστηριοποιείται στην αγορά των κινητών τηλεπικοινωνιών σε 26 χώρες, συνεργάζεται με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε άλλες 49, και παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής σταθερής επικοινωνίας σε 19 αγορές. Στις 30 Ιουνίου 2017, ο Όμιλος Vodafoneδιέθετε 523,5 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας και 18,5 εκατομμύρια πελάτες σταθερής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της Ινδίας και του συνόλου των κοινοπραξιών και των συνεργαζόμενων με την Vodafone εταιριών. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνσηwww.vodafone.com

 

Σχετικά με τηνVodafone Ελλάδας

Η Vodafone, θυγατρική του Vodafone Group, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως κινητή, σταθερή, Internet και τηλεόραση, που απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το  1,5 δισ. Ευρώ από το 2008 και ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 500 εκατ. Ευρώ μέχρι το 2020, που περιλαμβάνει την πρώτη μεγάλης κλίμακας υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών έως το σπίτι (FTTH) στη χώρα, η Vodafone Ελλάδας οδηγεί την αγορά μπροστά με καινοτόμα προϊόντα και ψηφιακές υποδομές που αντέχουν στο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.vodafone.gr

 

ΤοBrand της Vodafone

 • Μια από τις πιο σημαντικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με αποδιδόμενη αξία 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (Brand Finance, 2017 - http://brandfinance.com/images/upload/global_500_2017_locked_website.pdf).
 • Το αρχικό λογότυπο της Vodafone δημιουργήθηκε το 1985.
 • Η εικόνα του «Πήγασου» προστέθηκε στο λογότυπο το 1993.
 • Το λογότυπο της Vodafone δημιουργήθηκε το 1998.
 • Στο λογότυπο ενσωματώθηκε μια κάρτα SIM από το 2001.
 • Toλογότυπο αποδόθηκε πρώτη φορά σε 3D περίγραμμα το 2005.
 • Το «Powertoyou» έγινε κεντρικό μήνυματης Vodafone το 2009.
 • Η Vodafone συνεργάστηκε με τις εταιρείες του Ομίλου WPP, MEC, Santo, Brand Union καιKantar για να αναπτύξει τη στρατηγική της νέας της εταιρικής ταυτότητας.

 

 

[1]Οι χώρες όπου δραστηριοποιείται η Vodafone είναι οι εξής: Αλβανία, Αίγυπτος, Αυστραλία, Γερμανία, Γκάνα, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κατάρ, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λεσόθο, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τανζανία, Τουρκία και Τσεχία.

Οι παρακάτω συνεργαζόμενεςεταιρίες λειτουργούν επίσης χρησιμοποιώντας την εμπορική επωνυμία της Vodafone: Βραζιλία, Γαλλική Πολυνησία, Ζάμπια, Ισλανδία, Καμερούν, Κύπρος, Νήσοι της Μάγχης, Ουγκάντα, Ουκρανία, Παπούα Νέα Γουινέα και Φίτζι.

[2]Η έρευνα της YouGov διεξήχθη διαδικτυακά μεταξύ 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2017. Συμμετείχαν σ’ αυτή συνολικά 12.766 άτομα ηλικίας 18-55 + από την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ουγγαρία, την Τουρκία και την Τσεχία.

επιστροφή στην κορυφή