Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 face book twitter you tube

Πως μπορούμε να ομορφύνουμε την πόλη μας- Του Ιωάννη Παντελή

Πως μπορούμε να ομορφύνουμε την πόλη μας- Του Ιωάννη Παντελή

Aπό την έντυπη έκδοση της Δευτέρας

Πολιτικού Μηχανικού

Το παρόν υπόμνημα μελετά και προτείνει προτάσεις που η εφαρμογή τους θα αναβαθμίσει την αισθητική εμφάνιση της πόλης μας και θα επιφέρει ανακούφιση στο ασφυκτικό κυκλοφοριακό πρόβλημά της.

Τα τελευταία 50 χρόνια η πόλη μας, συγκρινόμενη με άλλες πόλεις της χώρας μας (Καλαμάτα - Τρίκαλα - Βόλος - Καρδίτσα) ευρέθη ουραγός στην εκτέλεση έργων με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών της. Έγιναν σοβαρά λάθη και παραλήψεις από τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές.

Ενδεικτικά αναφέρω:

α. Την κατάργηση του Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδόμου κου Σκιαδαρέση, που προέβλεπε μεταξύ άλλων τη διαπλάτυνση βασικών αρτηριών της πόλης μας, όπως η οδός Γούναρη και η οδός Κορίνθου. Ήταν η εποχή της δεκαετίας του ’60. Τότε δηλαδή που στην πόλη μας είχαν ανεγερθεί τρεις μόλις πολυκατοικίες και υπήρχε άνεση σε πολεοδομικές επεμβάσεις προς όφελος της πόλης μας. Με βάσει το σχέδιο Σκιαδαρέση είχε κατασκευασθεί τότε το σχολικό συγκρότημα της οδού Κορίνθου, μεταξύ των οδών Αράτου και Κολοκοτρώνη και το κτίριο του Ο.Τ.Ε. στη διαστύρωση των οδών Γούναρη και Κανακάρη. Η τότε Δημοτική Αρχή, αντιδρώντας (;;!!) στην επ’ ωφελεία της πόλης, εφαρμογή του Σχεδίου Σκιαδαρέση, πέτυχε την κατάργησή του και ανεκήρυξε επίτιμο Δημότη της πόλης μας τον τότε Υπουργό Οικισμού !!!

β. Μετά την κατασκευή της Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου παρέλειψαν να αναπροσαρμόσουν και να εναρμονίσουν τις υφιστάμενες υψομετρικές στάθμες των οδών Αώου, Ευρώτα και Πολυζωίδη με την υψομετρική στάθμη της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Εκ του λόγου αυτού η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου δημιούργησε σε ένα τμήμα της ένα υπερυψωμένο φράγμα που εμπόδιζε τη φυσιολογική ροή του υδάτινου όγκου των βροχοπτώσεων προς τη θάλασσα. Η αδιαφορία αυτή εγκυμονούσε υψηλό κίνδυνο πλημμύρας σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, με δεδομένο ότι η κοίτη του χειμάρρου Μειλίχου συνέπιπτε με το υψόμετρο του οδοστρώματος της οδού Αώου και τμήματος της οδού Πολυζωίδη. Δυστυχώς και σήμερα, οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου εξακολουθούν να αδιαφορούν να επέμβουν στην αναμόρφωση των υψομέτρων της οδού Αώου, μη λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των περιοίκων, την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν καταστροφικές και θανατηφόρες συνέπειες.

Δεν συνειδητοποιούν ότι ο εν επαφή χείμαρρος Μείλιχος μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά ανάλογες καταστροφές με αυτές που συνέβησαν στη Μάνδρα Αττικής.

γ. Στη δεκαετία του 1960 άρχισε η έντονη οικοδομική δραστηριότητα της πόλης μας, με την ανέγερση πολυωρόφων κτιρίων με υψηλούς συντελεστές δόμησης. Άργησαν πολύ να αντιληφθούν οι αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές ότι αυτό οδηγούσε στα σημερινά αποτελέσματα της πυκνοκατοίκησης. Η επιβαλλόμενη μείωση των Συντελεστών Δόμησης έγινε με σημαντική καθυστέρηση και αυτό δεν μπόρεσε να αποτρέψει το σημερινό κυκλοφοριακό χάος.

δ. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εξεύρεσης καταλλήλων χώρων στάθμευσης και παραμονής οχημάτων, με την αξιοποίηση έστω υπογείων πλατειών, κατά το παράδειγμα άλλων πόλεων. Στην περίπτωση αυτή θα υπήρχε αύξηση Δημοτικών εσόδων, όταν οι υπόγειοι αυτοί χώροι, μετά παρέλευση του καθορισθέντος χρόνου εκμετάλλευσης από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, θα επέρχοντο στην ιδιοκτησία του Δήμου.

ε. Η επέκταση του σχεδίου Πόλης συμπεριελάμβανε κατά κανόνα οικοπεδικές εκτάσεις μεγάλης επιφανείας. Τότε χάθηκε η ευκαιρία της σωστής - ορθής αξιοποιήσεως των οικοπέδων αυτών επί ωφελεία της πόλης και της ποιότητας ζωής των πολιτών της, με τη δημιουργία σημαντικών επιφανειών πρασίνου. Συγκεκριμένα, με βάσει το μειωμένο Συντελεστή Δόμησης θα είχαμε πετύχει την αύξηση του πρασίνου, παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης εντός των οικοπέδων και των πυλωτών, εάν δεν υποχρεούτο ο αρχιτέκτονας μελετητής να περιορίσει το ύψος των υπό ανέγερση κτιρίων και να αυξήσει το ποσοστό κάλυψης, προκειμένου να εξαντλήσει το προβλεπόμενο συντελεστή κάλυψης.

Στις περιπτώσεις αυτές, που είναι σύνηθες φαινόμενο σε όλες τις πόλεις του εξωτερικού, δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή, επιλέγοντας ψηλότερα κτίρια, να προσφέρει καλύτερες λειτουργικές αρχιτεκτονικές λύσεις με την παράλληλη σημαντική αύξηση του πρασίνου.

Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

Τα παραπάνω εντελώς ενδεικτικά αναφερόμενα λάθη και παραλήψεις θα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσουν την προσοχή μας σε μελλούμενες ενέργειες που είναι δυνατόν να αλλάξουν τη μορφή της πόλης μας.

Η Πάτρα έχει το πλεονέκτημα του μεγάλου παραλιακού μετώπου προς τη δύση και τους εκτεταμένους όγκους λοφίσκων και βουνοκορφών πανοραμικής θέαςπρος τον Πατραϊκό κόλπο και τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματά του. Η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης της Πάτρας θα αλλάξει πλήρως την εμφάνιση της πόλης μας και θα προσδώσει αίγλη, κατά τα πρότυπα παραλιακών μεγαλουπόλεων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Παρατηρούμε ότι το τμήμα της παραλιακής οδού Όθωνος Αμαλίας, μεταξύ των οδών Νόρμανκαι Τριών Ναυάρχων, είναι μονόδρομος, εν αντιθέσει με τις προεκτάσεις της οδού προς Βορρά και Νότο. Δηλαδή των οδών διπλής κατεύθυνσης Ηρώων Πολυτεχνείου και Ακτής Δυμαίων.

Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να μετατραπεί σε προαιρετική η υποχρεωτική είσοδος των οχημάτων από την οδό Ακτής Δυμαίων προς την οδό Αγίου Ανδρέου, εάν καταργείτο η μονοδρόμηση της οδού Όθωνος Αμαλίας και η κατ’ ευθείαν σύνδεσή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Θα μπορούσε να κατασκευασθεί μια όμορφη λεωφόρος σε όλη την παραλιακή ζώνη της Πάτρας, πλάτους 24 έως 25 μέτρων, που θα περιελάμβανε στο μέσον πράσινη νησίδα πλάτους 3 μέτρων, με εκατέρωθεν δρόμους πλάτους 8 μέτρων και δυο πεζοδρόμια συνολικού πλάτους 5 έως 6 μέτρων.

Η άμεση εκτέλεση του έργου αυτού προϋποθέτει την υποχρεωτική υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου, τουλάχιστον από τα παλαιά αμαξοστάσια του Αγίου Διονυσίου έως τις παλιές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις του Αγίου Ανδρέα. Δηλαδή, σε ένα όχι σημαντικό μήκος, έτσι ώστε να περιορισθεί η δαπάνη.

Η πρόταση αυτή δεν αποκλείει τη υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής καθ’ όλο το μήκος της πόλης μας και των οικιστικών περιχώρων της. Προτείνεται όμως ως προσωρινή η λύση της υπογειοποίησης για την άμεση κατασκευή του έργου σε όλο το μήκος της παραλιακής λεωφόρου.

Η εξαφάνιση της σιδηροδρομικής γραμμής, έστω στο τμήμα μεταξύ των ναών Αγίου Διονυσίου και Αγίου Ανδρέα, θα έδινε τη δυνατότητα άνετης διαπλάτυνσης της οδού Όθωνος Αμαλίας, έτσι ώστε να καταργηθεί ο μονόδρομος και να γίνει λεωφόρος διπλής κατεύθυνσης με πράσινο διάζωμα.

Με τον τρόπο αυτό η οδός Όθωνος Αμαλίας μετατρέπεται σε λεωφόρο και ενώνεται με τους δρόμους διπλής κατεύθυνσης Ηρώων Πολυτεχνείου και Ακτής Δυμαίων.

Επιβάλλεται παράλληλα και η διαπλάτυνση της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία είναι δυνατό να γίνει προς την πλευρά της θάλασσας, όπως μπορεί να διαπιστωθεί από απλή επί τόπου αυτοψία, έτσι ώστε η νέα παραλιακή λεωφόρος να έχει το ίδιο πλάτος με την πράσινη νησίδα στο κέντρο της, όπως προηγουμένως περιέγραψα.

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός θα λάβει πρόνοια διαβάσεων προς τη θάλασσα και τη δημιουργία δυτικά της λεωφόρου Όθωνος Αμαλίας χώρων πρασίνου, χώρων στάθμευσης οχημάτων και χώρων περιπάτου και αναψυχής.

Όλα τα παραπάνω, μετά την κατασκευή του νέου επιβατικού - εμπορικού λιμανιού της πόλης μας, επιβάλλουν την κατεδάφιση του υπάρχοντος διαχωριστικού τοίχου προς τη θάλασσα και την οποιαδήποτε σκέψη εμπορικής εκμετάλλευσης του μώλου της οδού Αγίου Νικολάου.

Η πρόσοψη της πόλης από τη θάλασσα θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας, αυξάνοντας το πράσινο και τους χώρους στάθμευσης σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από το νέο λιμάνι έωςτις εκβολές του χειμάρρου Μειλίχου.

Φυσικά θα είναι δυνατή η σύνδεση της παραλιακής αυτής Λεωφόρου με την υπό διάνοιξη λεωφόρο Καραμανλή, ώστε να ελευθερωθεί σημαντικό τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Εάν ο Δήμος Πατρέων, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καταφέρει και περάσει το σκόπελο των γραφειοκρατικών αντιλήψεων και των λειτουργικών αγκυλώσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, το έργο αυτό θα μπορεί να αποπερατωθεί εντός 4ετίας και τα ονόματα των συντελεστών στην εκτέλεση του έργου αυτού θα μείνουν στην ιστορία της πόλης.

Ο Δήμος ειδικότερα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο αυτό, σχεδιάζοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επεμβαίνοντας προς άρση των εμπλοκών που θα παρουσιασθούν.

Προς επίτευξη της πιο πάνω προτάσεώς μου, απαιτείται βούληση σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου της Πάτρας, του Ο.Λ.Π. και της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου.

ΤΑ 300 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αφορά την βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης μας, που αντιμετωπίσθηκε ανεπιτυχώς από προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αφορά την ορθολογική αξιοποίηση της χρήσεως γης εκτάσεως 300 περίπου στρεμμάτων που περικλείεται από τη μίνι περιμετρική και συνορεύει με τμήμα της οδού Κανακάρη και την πίσω πλευρά της περιοχής του Ασυρμάτου.

Η περιοχή αυτή αποτελείται από επίπεδα τμήματα και εκτεταμένους λοφίσκους και βρίσκεται περίπου στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, όπως αποδεικνύεται από τον Πολεοδομικό Χάρτη της πόλης μας.

Τα πεδινά τμήματα της περιοχής αυτής θα μπορούσαν να καλύψουν ειδικές ανάγκες της πόλης μας και να μετριάσουν τα κυκλοφοριακά προβλήματά της.

Συγκεκριμένα, στο χώρο αυτό, με την άμεση και εύκολη πρόσβαση στη μίνι περιμετρική, θα μπορούσαν να μεταφερθούν παντός είδους ΚΤΕΛ, η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, νοσοκομείου  και λοιπών ειδικών κτιρίων.

Ακόμη, ο μικρός ορεινός όγκος θα μπορούσε να μελετηθεί σε σημαντικά έργα πρασίνου με δρομίσκους περιπάτου και ποδηλάτων και ελαχίστων περιπτέρων αναψυχής και ξεκούρασης.

Η σημερινή αναξιοποίητη κατάσταση της περιοχής ουδέν όφελος προσφέρει στην πόλη μας.

Η ΠΛΑΖ

Ένα άλλο προνόμιο που διαθέτει η πόλη μας και χρίζει ιδιαίτερης αξιοποιήσεως είναι το παραλιακό μέτωπο από το χείμαρρο Μείλιχο μέχρι και την πλαζ.

Στο τμήμα αυτό προσφέρει,ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, τη χαρά των μπάνιων.

Η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στο τμήμα αυτό εξυπηρετεί κυρίως τους οικονομικά αδυνάτους, που δεν μπορούν να έχουν διακοπές στα όμορφα νησιά της χώρας μας.

Ο Δήμος Πατρέων μπορεί να ζητήσει προτάσεις και μελέτες για τον καλύτερο τρόπο παρεμβάσεων στο πιο πάνω παραλιακό μέτωπο, με σκοπό την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της πιο πάνω παραλίας, ώστε να γίνει ένας σημαντικός πόλος τουριστικής έλξεως για λουόμενους.

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τρόπους αξιοποιήσεως του έλους - βάλτου της Αγυιάς, προς όφελος της πόλης.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τέλος, για τη δημιουργία μεγαλυτέρας επιφάνειας πρασίνου και απόσυρσης των οχημάτων από τους δρόμους (υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του συντελεστή δόμησης) στα μεγάλα αναξιοποίητα οικόπεδα οι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεγαλύτερα ύψη κτιρίων, με περισσότερους ορόφους, οπότε αναγκαστικά θα περιορίζεται η κάλυψη των κτιρίων και θα αυξάνεται ο ακάλυπτος και κατ’ επέκταση η δημιουργία πρασίνου και θέσεων στάθμευσης εκτός των οδών.

Παράδειγμα:

Σε οικόπεδο επιφανείας 5.000 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 1,6 και κάλυψη 60%, λόγω του περιορισμού στο ύψος των κτιρίων, ο μελετητής υποχρεούται να κατασκευάσει τέσσερα κτίρια με ακάλυπτη επιφάνεια για πράσινο και χώρους στάθμευσης 2.000 τ.μ..

Η επιφάνεια αυτή, όταν δεν υπάρχει περιορισμός ύψους, δίνει τη δυνατότητα στο μελετητή να μορφώσει ένα ή δυο κτίρια αντί τεσσάρων, προς όφελος της ελεύθερης επιφάνειας του οικοπέδου, του πρασίνου και των θέσεων στάθμευσης.

Σημειωτέον, ο μέγιστος αριθμός ορόφων για την κατασκευή ενός κτιρίου στην περίπτωση αυτή θα κυμαίνεται από 10 έως 11 ορόφους.

Το κτίριο αυτό θα έχει το πλεονέκτημα καλύτερης δυνατότητας αερισμού, φωτισμού και θέας.

Η πόλη μας περιμένει από τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να επιδείξουν την αναγκαία βούληση για την αισθητική της αναμόρφωση.

Τα παραπάνω απαιτούν δυναμική θέληση, ώστε να παταχθούν τα συνήθη αναμενόμενα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι επιμέρους αντιδράσεις Φορέων που εκπροσωπούν κατεστημένες αντιλήψεις.

Είναι παρατηρημένο ότι η καθημερινότητα και η πυκνή ενασχόληση των ασκούντων της εξουσία, με συνήθη μικρά προβλήματα και μη δυναμική αντίδραση στη γραφειοκρατία, δεν αφήνει περιθώρια στην στόχευση των σημαντικών έργων που θα γράψουν ιστορία στην πόλη μας και θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερα δεδομένα στην ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Για τους παραπάνω λόγους παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν άμεσα οι προτεραιότητες εκείνες που έχουν αποκλειστικό στόχο τη δημιουργία έργων που θα αφήσουν εποχή.

επιστροφή στην κορυφή

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και την εξατομίκευση της παρουσίασης των διαφημίσεων που βλέπετε κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk