Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα σκουπίδια είναι βραδυφλεγής βόμβα για τη Δημόσια Υγεία - Άρθρο του Δρ. Ιωάννη Δεταράκη, Υγειονολόγου

Τα σκουπίδια είναι βραδυφλεγής βόμβα για τη Δημόσια Υγεία - Άρθρο του Δρ. Ιωάννη Δεταράκη, Υγειονολόγου

Το πρόβλημα πολλών ελληνικών πόλεων είναι η συσσώρευση τωνσκουπιδιών στους δρόμους μαζί δε με το μη πλύσιμο των κάδωναπορριμμάτων αποτελούν «υγειονομική βόμβα».

Τα πρώτα προβλήματα που σχετίζονται με την διάθεση τωναποβλήτων εμφανίστηκαν όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν σε μεγάλεςκοινότητες. Τα διασκορπισμένα σκουπίδια στις μεσαιωνικές πόλειςπροκάλεσαν μια απότομη αύξηση των πληθυσμών των αρουραίων καιτην εξάπλωση της πανούκλας γνωστής ως «μαύρος θάνατος», η οποίαεξαπλώθηκε μέσω των μυγών και έγινε η επιδημία που σκότωσε το ήμισυτου πληθυσμού της Ευρώπης το δέκατο τέταρτο αιώνα (Mousiopoulosand Karagiannidis, 2002).Στην παρατεταμένη έκθεση των απορριμμάτων σε σωρούς πουσαπίζουν ταχύτατα κάτω στο καυτό ήλιο αναπτύσσονται παθογόνοι

 

οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να μεταφερθούν στον άνθρωπο από γάτες,σκύλους, αρουραίους, μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες κλπ., με τον κίνδυνονα αναπτυχθούν επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες.Τα σκουπίδια βοηθούν στην ανάπτυξη της μύγας που μεταφέρειπάνω από 100 μικρόβια. Έχει την δυνατότητα να επικάθεται σε σωρούςαπορριμμάτων ή άλλες ακαθαρσίες και εν συνεχεία, να μεταφέρει στασπίτια ή αοπουδήποτε αλλού.

Οι ασθένειες που μεταδίδει είναι :Τυφοειδής πυρετός και παράτυφος, Δυσεντερία, εντερίτιδα,τράχωμα, φυματίωση, τρυπανόσωμα, τριήμερος πυρετός (φλεβοτόμος).Αναφορικά με τα τρωκτικά και ιδιαίτερα τα ποντίκια, μπορούν ναμεταφέρουν 18 αρρώστιες, μία εκ των οποίων είναι η λεπτοσπείρωση. Γενικότερα αναπτύσσονται ασθένειες όπως : τύφος (ή ρικκετσιώτη τωναρουραίων, οι άνθρωποι μολύνονται από το τσίμπημα), τύφος,γαστρεντερίτιδα, ηλεισμανίαση, τριχινίαση, ταλαραιμία, πανώλη τουψύλλου Xenospylla cheopis, η λεπτοσπείρωση έχει 15% θνησιμότητακ.ά. Αρκετές από τις ασθένειες αυτές είναι μεταδοτικές. Δεν αποκλείεταιανάλογα με τις συνθήκες, οι ασθένειες αυτές να πάρουν μορφήεπιδημίας. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να μολυνθούν οι υδάτινοι πόροιπροκαλώντας τον κίνδυνο υδατογενών επιδημιών.

Η μελέτη που έγινε το 2017 από το Εργαστήριο Υγιεινής τηςΙατρικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών, την Περιφέρεια ΔυτικήςΕλλάδος και την Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του ΤεχνολογικούΙδρύματος Θεσσαλονίκης, σκοπό είχε την μελέτη και την γενικήκατάσταση καθώς και την μικροβιολογική ποιότητα των λαβών τωνκάδων απορριμμάτων που χρησιμοποιούνται στην πόλη των Πατρών.Ο συνολικός αριθμός των κάδων απορριμμάτων στην πόλη είναιπερίπου 6000. Η κατανομή ανά περιοχή είναι 1300 (Αρκτικόδιαμέρισμα), 1200 (Ανατολικό διαμέρισμα), 1500 (Νότιο διαμέρισμα)και 2000 (Κεντρικό διαμέρισμα).


Η κανονική συχνότητα του πλυσίματος και της απολύμανσης τωνκάδων θεωρείται κάθε 15 – 20 ημέρες (Κανονισμός καθαριότητας). Ηαπολύμανσή τους γίνεται με κοινό απολυμαντικό.Η έρευνα έδειξε ότι ογδόντα – πέντε (85,8%) των λαβών τωνκάδων δεν ήταν καθαρές και τα βακτήρια ευημερούσαν, η πιθανότηταδείχνει ότι ο καθαρισμός τους δεν λαμβάνει χώρα με την σωστήσυχνότητα.Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι λαβές των κάδων απορριμμάτων 30(30,3%) ήταν σπασμένες.

Σε 33 (30,3%) των κάδων απορριμμάτων ομηχανισμός του πεντάλ δεν ήταν λειτουργικός καθιστώντας επιτακτικότο άνοιγμα των κάδων απορριμμάτων με το χέρι.Η μικροβιολογική ποιότητα αυτών των χειρολαβών μπορεί νααποτελέσει σημαντικό ζήτημα Δημόσιας Υγείας (ιδίως στις πόλεις) λόγωτης πιθανής χρήσης των κάδων απορριμμάτων από παιδιά καιηλικιωμένους, ιδίως, εάν οι μηχανισμοί πεντάλ των κάδων απορριμμάτωνείναι σπασμένοι και απαιτούν την χειροκίνητη χρήση τους.

Στη μελέτη μας έχουν απομονωθεί πολλοί διαφορετικοί τύποιμικροοργανισμών, θα αναφερθώ σε μερικούς από αυτούς, όπως :Escherichia coli, Clostridium perfingers, Clostridum spp,Salmonella spp, Shigella spp, Enteroccocus faecalis, Aeromonas spp,Aeromonnas lydrophila.

Οι Αερομονάδες είναι παθογόνες και προκαλούν στον άνθρωπογαστρεντερίτιδα, σηψαιμία, ουρολοίμωξη και φλεγμονή του δέρματος.Ο Staphylococcus hominis – novoare αναγνωρίζεται σήμερα ότιείναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσοκομειακών λοιμώξεωνπαγκοσμίως, οι οποίες σχετίζονται με τις λοιμώξεις του αίματος στονάνθρωπο.Ο Staphylococcus aureus είναι ένας κοινός αιτιολογικόςπαράγοντας τροφικής δηλητηρίασης και είναι σημαντικός δείκτης της ποιότητας των τροφίμων και της καθαριότητας της επιφάνειας. Το κρέας πουλερικών είναι ένα κοινό μέσο τροφικής νόσου, καθώς ο S. Aureusείναι συνήθως μία από τις αιτίες εκρηκτικής επιδημίας, όπου υπάρχειαιφνίδια και ταχεία αύξηση στον αριθμό των περιστατικών σε έναπληθυσμό.


Μέτρα για οικιακά απορρίμματα

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ταχεία και σωστήαποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, το ΚΕΕΛΠΝΟ συνιστά ταακόλουθα προληπτικά μέτρα :Η συλλογή των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σε ανθεκτικέςσακούλες, σφικτά δεμένες.

Οι σακούλες που περιέχουν υπολείμματατροφίμων δεν θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο αλλά να φυλάσσονται σεδροσερό μέρος.Ο προσεκτικός διαχωρισμός του είδους των απορριμμάτων,δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων ή οργανικών ουσιών θα πρέπει νασυλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα (χαρτιά, γυαλιά,πλαστικά, κονσέρβες) και να φυλάσσονται στο σπίτι, έως ότουαποκατασταθεί η ορθολογική αποκομιδή των απορριμμάτων.Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να είναι ιδιαίτεραπροσεκτικοί ώστε να αποφεύγεται η επαφή ή η προσέγγιση των ζώων μεσωρούς απορριμμάτων, γιατί υπάρχει η πιθανότητα της μετάδοσηςμικροβίων στον άνθρωπο.Προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία, όλοι οι δημοτικοίκάδοι απορριμμάτων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σετακτική βάση από εκπαιδευμένο προσωπικό και πρέπει επίσης να είναισε άριστη κατάσταση.


Επιπλέον, τα συστήματα των πεντάλ θα πρέπει να λειτουργούνέτσι ώστε οι άνθρωποι να αποφεύγουν τη χρήση των χεριών τους για να ανοίξουν τα καπάκια των κάδων.Οι πολίτες της πόλης θα πρέπει να ενημερώνονται για τουςκινδύνους και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις ανπαρατηρήσουν ότι ένας κάδος απορριμμάτων δεν είναι σε καλή κατάσταση.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Chatziprodromou Ioanna, Kokkinos Petros., Vantarakis George,Detorakis Ioannis., Vantarakis Apostolos “Correlation on the presence ofmulti – resistant bacteria on domestic litter bins handles with litter binlocation”. International Research Journal of Public and EnviromentalHealth. Vol 4 (5), pp 78-83, June 2017

Εφημερίδα Γνώμη

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και την εξατομίκευση της παρουσίασης των διαφημίσεων που βλέπετε κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk