Βλέποντας το από μακριά είναι ένα απλό αεροπλάνο «θαμμένο» μέσα στα δέντρα.