Η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή αποτελείται από τον διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού και από 14 τακτικά μέλη σε επίπεδο γενικών γραμματέων υπουργείων και 14 αναπληρωματικά σε επίπεδο γενικών διευθυντών υπουργείων.

Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 18 Μαρτίου.