Οι ρευστοποιήσεις με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές οδηγούν την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα, μετά από τέσσερις ημέρες ήπιας ανοδικής κίνησης.