Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 face book twitter you tube

INTERAMERICAN: Σημαντική συνεργασία για την ανακύκλωση μπαταριών

Σε σημαντική συμφωνία συνεργασίας για την ορθή ανακύκλωση συσσωρευτών προχώρησε η INTERAMERICAN. Η εταιρεία συμφώνησε με τη SunlightRecycling για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών μολύβδου-οξέος,από τα οχήματα του στόλου της INTERAMERICANΒοήθειας και άλλων αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται στα ιδιόκτητα συνεργεία της.

 

Στόχο αποτελεί η επίτευξη ανάκτησης υλικών από τις ανακυκλούμενες μπαταρίες, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η INTERAMERICANεντάχθηκε ως μέλος στην οργανωμένη ομάδα “GreenMission”, πρωτοβουλία που εστιάζει στην ορθή ανακύκλωση των μπαταριών αυτοκινήτου, στην ανάληψη δράσεων για τη σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχονται στις μπαταρίες: του ηλεκτρολύτη, της σκωρίας και των βαρέων πλαστικών.

Η SunlightRecyclingΑ.Β.Ε.Ε. έχει αδειοδοτηθείγια την ανακύκλωση συσσωρευτών και άλλων πρώτων υλών μολύβδου και διαθέτει εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο BSENISO 14001:2004 και ακολουθεί διαδικασίες ανακύκλωσης που πληρούν τις οδηγίες της Ε.Ε. και την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η INTERAMERICAN, με αυτή τη συνεργασία και τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία “GreenMission”, συντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τα απόβλητα μπαταριών μολύβδου-οξέoς και της ανακύκλωσής τους με τρόπο διαφανή και εγκεκριμένο. Η INTERAMERICANανακυκλώνει, μέσω των συνεργείων της,περί τους 2 τόνους αποβλήτων μπαταριών ετησίως.

Με την ορθή και υψηλής απόδοσης ανακύκλωση των μπαταριών αυτοκινήτου μπορεί να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση του 95% των υλικών για τη δημιουργία νέων μπαταριών, με μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση πρέπει να πραγματοποιείται σε κλειστό περιβάλλον, σε σύγχρονες μονάδες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής, ενώ τα υλικά να συλλέγονται, να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται με απολύτως ασφαλή τρόπο. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του “GreenMission”, ισχύει απαρέγκλιτα η δέσμευση των μελών για τη διάθεση των αποβλήτων τους σε κατάλληλεςεταιρείες, που κατέχουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικό της περιβαλλοντικής σημασίας της ορθής ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος είναι ότι η ανακύκλωση ενός τόνου αποβλήτων, μειώνει τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακος κατά 1.615 κιλά, μέγεθος που αντιστοιχεί στην ετήσια απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακος από 74 δένδρα. Με την ανακύκλωση, εξάλλου, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας κατά το 70% της παραγωγής ισοδύναμου πρωτογενούς μολύβδου.

Φωτογραφία:

Στιγμιότυπο από συνεργείο τηςINTERAMERICAN, όπου συλλέγονται μπαταρίες.

επιστροφή στην κορυφή