Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Τη Δευτέρα 19/6 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

Τη Δευτέρα 19/6 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

α) Ακύρωση της 371/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, β)Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κουφωμάτων Σχολικών Μονάδων 2016» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και γ) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.9 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 11/2017 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 38.828,63 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Αποζημίωση κ. Βαβάτσικου Παναγιώτη – Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και κ. Βαβάτσικου Παναγιώτη (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Αναπληρωρής Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.997,80 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικών χώρων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.051,58 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος εμβαδού Ερυμ=21,44τ.μ. ιδιοκτησίας κ.κ. Πολύκαρπου Φούντα και Γεωργίας Κόγκου επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου-δρόμου βορείως του Ο.Τ. 1407 στην περιοχή ‘Ανθούπολη’ (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 249,99 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος Ερυμ=1,18τ.μ. ιδιοκτησίας Μαργαρίτας και Δήμητρας Πετροπούλου επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου-δρόμου (οδός Μενελάου) βορείως του Ο.Τ./Κ.Χ. 1257 στην περιοχή ‘Ζαρουχλαίικα’ (εισηγητής: : Π. Στάμος – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.462,00 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος, επί της οδού Δροσίνη μεταξύ των Ο.Τ. 1905 και 1839 στην Έξω Αγυιά, ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Ράπτη (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής )

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.357,88 € (προκαταβολή) εκ του συνολικού ποσού των 16.073,64 €, για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Γιατρά, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2340, 2341, 2342 και 2343 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 9/2005 πράξης αναλογισμού (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής )

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.802,93 € εκ του συνολικού ποσού των 36.802,93 €, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας της κας Κωνσταντίνας Γερολυμάτου, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1078 και 1079 του εγκρεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών και επί των οδών Ιβύκου και Μυκηνών στα Ζαρουχλαίικα (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Ιουλίου 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος,  Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.459,80 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού των Δ/νσεων: α) Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Διοκητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, ε) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στ) Τοπικής Οικονομίας, ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η) Υπηρεσίες Δημάρχου, για τον Ιούλιο του 2017  (εισηγητής:Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ.ντρια)

Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Συνολικού ποσού 485,72€) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Συνολικού ποσού 472,40€) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Συνολικού ποσού 614,50€) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Βραχναιίκων (Συνολικού ποσού 419,12€) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

                     

επιστροφή στην κορυφή